Sort:  

Wiadomo ze dobrze i oby tak dalej tym bardziej ze inne duże firmy tez wypuszczają już elektryki które maja sens a nie takie o zasięgu 60km. Dzisiaj chociażby w Belgi ruszyły zamówienia na audi e-tron Quattro i e-tron Sportback bardzo ładne samochody i o fajnych zasięgach

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43021.58
ETH 3334.32
BNB 499.46
SBD 4.95