Sort:  

Nie moim celem było przekonywanie kogoś do podążania moim śladem, zresztą nie byłem pierwszy. Raczej do wytłumaczenia, dlaczego.

Ja również nie zamierzam sprzedawać, tylko nie chcę się obudzić z ręką w nocniku.

Jestem skłonny znowu zaryzykować robiąc power up, ale chce żeby to była świadoma decyzja, z czym się mierzę i czy jest w ogóle sens.

zobaczymy za 2-3 tygodnie na zestawieniach komu z topki spadnie SP :D

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35015.42
ETH 2414.62
USDT 1.00
SBD 3.98