Sort:  

Robienie samemu kursów jest bardzo czasochłonne, ale przy okazji można się samemu szybciej nauczyć, więc to super funkcjonalność.

Osobiście jednak preferuję - jeżeli już to robię - pisać fiszki ręcznie na karteczkach, bo przynajmniej ja w samym procesie pisania długopisem zapamiętuję więcej.

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 55104.76
ETH 4146.41
BNB 611.17
SBD 7.07