Air Show RADOM POLAND part II - CRASH SU - 27

in #polish4 years ago (edited)

Air shows in Poland are characterized by what is best in aviation. Radom is a meeting place for NATO aviation and aviation represented by the countries located east of Polish border.

kpt._pil._Adam_GINALSKI_8

Pokazy lotnicze w Polsce charakteryzują się tym co najlepsze w lotnictwie. Radom jest miejscem spotkań lotnictwa NATO jak i lotnictwa reprezentowanego przez kraje położone na wschód od naszej granicy.

kpt._pil._Adam_GINALSKI_3

Today, the memories of the Airplane SU 27 Belarusian Air Force, whose flight ended in a tragic way. Two experienced pilots died because, despite the ejectoin order, they stayed in the plane until they hit the ground (30 August 2009 13:17). Their attitude has certainly saved the population in the village of Małęczyn and limited the scale of the catastrophe.

kpt._pil._Adam_GINALSKI_5

Dziś wspomnienie Samolotu SU 27 Białoruskich Sił Powietrznych, którego lot zakończył się w tragiczny sposób (30 sierpnia 2009 o godz. 13:17). Zginęli dwaj doświadczeni piloci, którzy mimo rozkazu katapultowania pozostali w samolocie do samego końca. Ich postawa z pewnością uratowała zabudowania we wsi Małęczyn i ograniczyła rozmiary katastrofy.

kpt._pil._Adam_GINALSKI_4

Today I pay tribute to the memories of Colonel Marchwicki and Colonel Alexander Żuralewicz.
Dziś oddaję cześć pamięci płk Aleksandra Marchwickiego i płk Aleksander Żuralewicza.

@ginas

Sort:  

Super post. U mnie też zawita post z Air Show Festiwal, może jeszcze w tym tygodniu się uda

Ekstra. Urodziłam się w Radomiu, ale airshow na żywo widziałam tylko raz. Niesamowicie imponujące. No i fajnie, ze z czegoś takiego Radom jest znany!