Everyday life of Ginas ONE DAY -ONE PHOTO Codzienne życie Ginasia #3

in #polish4 years ago

Without unnecessary stories, ONE DAY - ONE PHOTO. Bez zbędnych opowieści, JEDEN DZIEŃ JEDNO ZDJĘCIE.

DSC06859

Będzie mi miło jeśli zostawisz Upvote. Wspomoże to moje szkolenie lotnicze.
Dzięki i cześć .
It will be nice if you leave me upvote. This will be supported by my aviation training.
Thanks @ginas

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57227.02
ETH 4611.41
BNB 627.61
SBD 7.23