Everyday life of Ginas ONE DAY -ONE PHOTO Codzienne życie Ginasia #6

in #polish4 years ago

Without unnecessary stories, ONE DAY - ONE PHOTO.
Bez zbędnych opowieści, JEDEN DZIEŃ JEDNO ZDJĘCIE.

DSC08159

Będzie mi miło jeśli zostawisz Upvote. Wspomoże to moje szkolenie lotnicze.
Dzięki i cześć .
It will be nice if you leave me upvote. This will be supported by my aviation training.

Thanks @ginas

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49460.53
ETH 4203.63
BNB 572.66
SBD 5.99