212. rocznica urodzin Lysandera Spoonera

in #polish2 years ago

19 stycznia 1808 roku, a zatem 212 lat temu, na farmie niedaleko Athol w stanie Massachusetts urodził się Lysander Spooner – amerykański anarchoindywidualista, przedsiębiorca, prawnik, filozof polityczny, abolicjonista.

Na kartach historii zapisał się między innymi jako założyciel konkurencyjnego dla rządowego monopolu przedsiębiorstwa pocztowego American Letter Mail Company, zdelegalizowanego niestety w 1845 roku przez amerykański Kongres.

Spooner, ochrzczony przez Murraya N. Rothbarda mianem „Libertariańskiego Pietysty”, jest także autorem kilku istotnych dla libertarian publikacji. Jedną z nich – Występki to nie przestępstwa: Uzasadnienie moralnej wolności – jakiś czas temu w formie bezpłatnego eBooka opublikowało Stowarzyszenie Libertariańskie.

W tekście znajdziecie odpowiedź na pytanie, dlaczego nie powinniśmy uznawać szeregu postaw, działań i czynności za wykroczenia bądź przestępstwa, a co najwyżej za występki.

Na kolejnych stronach swojego tekstu Spooner przedstawia bardzo solidne argumenty za tym, by stwierdzić, że

„Rząd, który ogłasza występki przestępstwami i tak też je karze, próbuje oszukać naturę rzeczy. To taki absurd, jak gdyby prawdę ogłosić kłamstwem, a kłamstwo prawdą”.

Mam nadzieję, że lektura Występki to nie przestępstwa przybliży nas do świata, w którym szanowane są osobiste prawa, wolności czy własność, prawo człowieka do władzy nad swoją osobą i własnością, i odpowiednio równe prawo drugiego człowieka do władzy nad jego własną osobą i własnością.

eBooka w trzech formatach znajdziecie pod tym adresem.Owocnej lektury!

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50687.38
ETH 4345.61
BNB 590.79
SBD 6.17