Ceny maksymalne sposobem na walkę z epidemią KORONAWIRUSA?

in #polish2 years ago

❗️ W ramach przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii koronawirusa rządzący postanowili, że… należy wprowadzić ceny maksymalne na wybrane produkty i towary.

❤️ W założeniu rzecz jasna chodzi o motywowaną dobrymi intencjami chęć uniemożliwienia dokonywania spekulacji i windowania cen najpotrzebniejszych w tym momencie produktów. By chronić najbardziej potrzebujących.

❌ Wszystko to może brzmieć i wyglądać dobrze. Ale tylko na pierwszy rzut oka. Jak bowiem ostrzegał Milton Friedman: „Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów”.

Jakie w związku z tym mogą być ekonomiczne skutki wprowadzenia cen maksymalnych❓ Wiele mówi nam na ten temat teoria ekonomii, a także – niestety – praktyka.

📖 O jednym i drugim przeczytacie w jednym z rozdziałów 52 mitów o kapitalizmie pod redakcją wieloletniego Prezesa Foundation for Economic Education (FEE), Lawrence'a Reeda. Obaleniem mitu o „chciwych naciągaczach wykorzystujących katastrofy naturalne, by wyzyskiwać pokrzywdzonych” zajął się współpracujący z American Institute for Economic Research (AIER) Donald J. Boudreaux. Do obecnej sytuacji pasuje jak ulał.

IMG_0246amon.jpg

Cały rozdział przeczytacie tutaj.

Jeśli spodobało się Wam i chcielibyście poznać więcej solidnych argumentów przeciwko antykapitalistycznym mitom, to zachęcam do odwiedzenia tego miejsca.

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56391.30
ETH 4542.59
BNB 621.90
SBD 7.22