Podatek cukrowy - troska o nasze zdrowie?

in #polish2 years ago

⚠️ Sejm przegłosował wprowadzenie tzw. opłaty cukrowej, a zatem #podatekcukrowy. Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2020 r. Co to oznacza❓

🥤 Napoje z dodatkiem m.in. cukrów, substancji słodzących, kofeiny i tauryny, a także napoje alkoholowe sprzedawane w opakowaniach o objętości do 300 ml, zostaną objęte specjalną opłatą, która w większości zasili budżet Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wszystko to motywowane rzecz jasna troską o nasze zdrowie i chęcią walki z otyłością. Brzmi pięknie, prawda❓

👤 Jednak gdy rząd dąży do zdejmowania odpowiedzialności za nasze życie i zdrowie z nas samych, prowadzi tym samym do niezamierzonych skutków, w większości odwrotnych od tych zakładanych.

📘 Dobrze dokumentuje to prof. David Schmidtz w książce pt. Dobrobyt społeczny a odpowiedzialność jednostki, którą jakiś czas temu wydało - w tłumaczeniu mojego autorstwa - Wydawnictwo Fijorr Publishing we współpracy z Fundacją Wolności i Przedsiębiorczości.

IMG_5681anet.jpg

👎 Dowiecie się z niej między innymi dlaczego projekty takie jak wprowadzanie specjalnych, dodatkowych opłat na wybrane produkty spożywcze nie jest najlepszym rozwiązaniem.

➡️ Książkę znajdziecie między innymi W TYM MIEJSCU.

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54402.12
ETH 4053.80
BNB 584.03
SBD 7.01