„Postęp. 10 powodów, by z optymizmem patrzeć w przyszłość”

in #polish2 years ago

postęp_fb.png

Zalewające nas codziennie informacje z kraju i ze świata tworzą przekłamany obraz świata. Dlaczego przekłamany? Ponieważ gdybyśmy sugerowali się doniesieniami medialnymi, musielibyśmy dojść do wniosku, że patrząc globalnie jest coraz gorzej niemal pod każdym względem. Co chwila słyszymy o niekoniecznie pozytywnych wydarzeniach bądź zjawiskach. Zdecydowanie mniej jest wiadomości podnoszących nas na duchu. A to właśnie takich wiadomości powinno być najwięcej.

Tak, to nie przesada. W zasadzie każdy kolejny dzień na świecie jest najlepszym dniem w historii, lepszym od dnia poprzedniego. Codziennie życie wielu osób na świecie zmienia się na lepsze. Ale o tym się nie mówi. O tym większość z nas nie wie i nie zdaje sobie z tego sprawy. Czas to zmienić!

Czy wiecie, że lata 2010 – 2020 były najlepszą dekadą w historii?

Oto 10 powodów, by tak sądzić:

  1. 28% całkowitego bogactwa wytworzonego w dziejach ludzkości (mierzonego jako PKB per capita), powstało właśnie w okresie tych 10 lat.
  2. Udało się zredukować skrajne ubóstwo o ponad połowę – z 18,2% do 8,6%. Każdego dnia z biedy wydostawało się 158 tysięcy ludzi.
  3. Śmiertelność dzieci spadła o 1/3. W rezultacie w samym tylko 2019 roku uniknięto śmierci 2,1 miliona dzieci.
  4. Oczekiwana długość życia wzrosła z 69,5 do 72,6 lat. A zatem każdego dnia mijającej dekady średnia długość życia zwiększała się o prawie 8 godzin.
  5. Odsetek ludności żyjącej w krajach, w których prawo kryminalizuje dobrowolne czyny homoseksualne, spadł z 40% do 27% (w roku 1969 odsetek ten wynosił 74%).
  6. Odsetek krajów, w których prawo chroni kobiety przed brutalnymi partnerami wzrósł z 53% do 78%.
  7. Śmiertelność na skutek zanieczyszczeń (wewnątrz i na zewnątrz budynków) spadła w skali globu o 19%.
  8. Pomimo globalnego ocieplenia, śmiertelność będąca wynikiem klęsk żywiołowych związanych z klimatem spadła o jedną trzecią do 0,35 na 100 tysięcy osób. Oznacza to spadek o 95% od lat 60. XX wieku.
  9. Wiele bogatych krajów osiągnęło „szczyt zużycia”. Konsumpcja 66 spośród 72 zasobów analizowanych w ramach US Geological Survey obecnie spada.
  10. Pomimo gorszych okresów, tymczasowych problemów oraz nostalgii za „władzą silnej ręki”, odsetek ludności żyjącej w „niewolnych krajach” spadł z 34% do 26% (w latach 80. XX wieku odsetek ten wynosił 42%).

dekada.png

Więcej tego rodzaju powodów do optymizmu i patrzenia z nadzieją w przyszłość prezentuje Johan Norberg w bestsellerowej książce pt. Postęp.

Dobry pomysł na mikołajkowy prezent. Wystarczy zajrzeć do sklepu Wydawnictwa Fijorr Publishing!

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49193.22
ETH 4116.36
BNB 561.89
SBD 5.97