Tydzień Świętego Jerzego

in #polish2 years ago (edited)

rosa-libro-sant-jordi.jpg

W zeszły czwartek, tj. 23 kwietnia, Katalończycy obchodzili swoje doroczne święto książki i miłości – Dzień Świętego Jerzego (La Diada de Sant Jordi), patrona Katalonii. Co więcej, w 1995 roku UNESCO postanowiło uznać dzień 23 kwietnia za Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Innymi słowy, to idealna okazja do rozmów o literaturze i działalności wydawniczej.

Dla mnie była to szansa na zaprezentowanie polskiemu odbiorcy pewnego wycinka literatury katalońskiej przez pryzmat dwóch bardzo ważnych XX-wiecznych autorów: poety Joana Vinyoliego i prozaika Pere Caldersa.

Tak się bowiem złożyło, że z powodu pandemii koronawirusa nie mogły odbyć się w większym gronie planowane na 23 kwietnia spotkania poświęcone literaturze katalońskiej. Dlatego też działające w Polsce katalońskie organizacje postanowiły połączyć siły i zorganizować wirtualne rozmowy na temat wybranych książek i autorów. Rzecz jasna katalońskich.

Dzięki współpracy kierowanej przez Ewę Cylwik Delegatury Generalitat na Kraje Bałtyckie i Polskę (Delegation of the Government of Catalonia to the Baltic Countries & Poland) i placówek filologicznych z Poznania i z Krakowa, w tym z Centrum Studiów Katalońskich przy Uniwersytecie Jagiellońskim, którego mam zaszczyt być członkiem, powstała 7-dniowa seria krótkich filmików w ramach #SantJordiWeek (Tygodnia św. Jerzego). Dowiecie się z nich w formie „infopiguły” szeregu informacji o wybranych autorach i ich dziełach.

W ten oto sposób w domowych warunkach przygotowałem 2 filmiki poświęcone dwóm wspomnianym na wstępie katalońskim twórcom: Metamorfozy Joana Vinyoliego oraz Człowiek i jego okoliczności łagodzące, czyli kilka słów o twórczości Pere Caldersa.Teksty, na podstawie których powstały te krótkie prezentacje, pióra prof. Anny Sawickiej, dr. Xaviera Farre, oraz dr Rozalii Sasor.

  • Oczywiście zachęcam do obejrzenia i do sięgnięcia po literaturę katalońską.
Sort:  

chyba ominęło Cie zamieszanie se STEEM Chińscy komuniści przejęli platformę i doszło do hardforka. klona swojego konta masz ma Hive logujesz się tymi samymi danymi

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56587.49
ETH 4416.53
BNB 614.71
SBD 7.29