Dlaczego mnie nie ma..

in #polish2 years ago (edited)

View this post on Hive: Dlaczego mnie nie ma..


Post pożegnalny z wyjaśnieniami https://steempeak.com/polish/@herbacianymag/time-to-say-goodbye-to-steem


To nie jest tak, że darowałem sobie Steem, choć po ostatnich wydarzeniach najprawdopodobniej sobie Steem daruję i przejdę po prostu na Hive ;) (czyli fork Steem bez SP Steemit i Justin Sun'a).

Co się zmieniło. Z powodu panującej pandemii - jestem na home office (przynajmniej w tym tygodniu). Niby idealnie, ale dzieciaki w domu, córka dostaje zadania do zrobienia w domu i szczęśliwa dwójeczka dzieciaków (3 i 7 lat) powoduje to, że to co mi się za dnia nie uda zrobić nadrabiam wieczorem.

Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia przy bardziej sprzyjających wiatrach.

Sort:  

Do zobaczenia w Hive :)

Do rychłego w Hive :)

A więc wszystko OK, możemy więcej czasu poświęcić rodzinie. To ważniejsze niż Steem.

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.053
BTC 42986.59
ETH 3324.59
BNB 489.67
SBD 4.91