Ostatnio opublikowałem na Hive #1

in #polish2 years ago

20200425_212108.png

Ostatnio popełniłem post o czcionce zgodnej z zasadami polskiej kaligrafii. Bardzo przydatnej do tworzenia różnych pomocy naukowych. Zapraszam na (do wybory, do koloru):

peakd.com
dblog.pl
hive.blog

Hive powstało po oddzieleniu się z sieci Steem, a w Steem dzieją się złe rzeczy, łącznie z cenzurą. Zapraszamy na jasną stronę mocy.

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.08
JST 0.062
BTC 49265.74
ETH 4188.47
BNB 569.84
SBD 6.11