You are viewing a single comment's thread from:

RE: Emocjonalne wpisy znów pod opieką założyciela tagu pl-emocjonalnie

in #polish3 years ago (edited)

Dla użytkowników tagu pl-emocjonalne tylko lepiej. Szkoda dla innych, ale jak to wszyscy pisali pod postem MK niech każdy robi ze swoim SP co chce.
@fervi Falaga z konta noisy za dublowanie wsparcia? Tagi nie mają właścicieli. Może i to jest decyzja polityczna, ale to niech oceniają użytkownicy.

Sort:  

Masz rację, z drugiej strony traktuję to jako pewnego rodzaju pstryczek w nos. Bo przecież dając (np. na pl-artykuly) upvote nie ogłaszasz światu, że jesteś jego kuratorem.

Albo zbyt emocjonalnie do tego podszedłem :D