Time to say goodbye to Steem (Welcom to Hive)

in #polishlast year (edited)
W środę miną 4 tygodnie od niesławnego hardforku 23 sieci Steem. Tym razem kod hardforku był tajny do ostatniej chwili, a same zapowiedzi bardzo zdawkowe. Zmiany zaproponowane w hardforku były chyba bezprecedensowe dla sieci DPoS i odbiły się po raz kolejny szerokim echem w społeczności skupionej wokół tematu kryptowalut. Po prostu Justin Sun i posłuszni mu bezkrytycznie marionetkowi witness'i (w większości na zasadzie jesteś ze mną jesteś witness'em- mierny ale wierny) przyklepali zmianę sald kont, które ośmieliły się w przeszłości kwestionować hegemonię Justina Sun'a na skutek zakupu Steemit i ich tokenów wykopanych na początku istnienia sieci.

Lata rozwoju sieci, opłacania serwerów, tudzież inwestycje i to liczące w tysiącach dolarów zostały przekreślone kilkoma linijkami kodu. Wcześniej Justin Sun wraz z ekipą dopuścili się cenzurowania, zablokowywania kont na poziomie api, które nie zwracało żadnych wyników dotyczących niewygodnych kont oraz nie przyjmowało żadnej nowej transakcji, czy nie pozwalało umieścić nowego wpisu do blockchain'a. Tym samym podkupując mit o braku możliwości cenzury sieci Steem. Wcześniejsze przypadki ograniczały się do cenzury w zakresie jednego z interfejsów (chyba tylko steemit) i nadal przełączając się na inny łatwo można było się dostać do treści cenzurowanych.

Już w lutym można było przypuszczać, że tak się to skończy. Gdyby nie to, że społeczność podjęła próbę walki, która ostatecznie zakończyła się podziałem sieci i utworzeniem sieci Hive, to najprawdopodobniej sieci Steem już nie byłoby, a byłaby to wydmuszka przeniesiona do sieci Tron - jak to pierwotnie Justin Sun zapowiedział. Teraz praktycznie nie ma czego przenosić i właściwie może to pozwoli Steem w powstałej formie funkcjonować, żeby Justin Sun mógł odzyskać zainwestowane pieniądze, tudzież zarobić dodatkowo.

Wspomniałem o hardforku sieci Steem. Można powiedzieć, że Steem podzielił się na Steem(Steem-tron) i Hive(Steem). W mojej ocenie duchowym spadkobiercą ideałów Steem jest Hive. Na Steem praktycznie pozostała społeczność polish, jeśli przespałeś całą aferę na Steem, to uciekaj na Hive - tam jesteśmy.
Jeśli nie zmieniałeś kluczy po 20.03.2020 - to używasz tych samych kluczy do Hive.

rozdroza.png

Jak odnaleźć się w sieci Hive.
Prosto odpowiednikiem:
steemit.com -> hive.blog
steempeak.com -> peakd.com
steemd.com -> hiveblocks.com

Przykład.

@TwójUlubionyAutor

steemit.com/@TwójUlubionyAutor -> hive.blog/@TwójUlubionyAutor

To już jest koniec i nie ma już nic

Mam nadzieję, do zobaczenia na Hive!

Sort:  

Zaskakujące, że cena STEEMa jeszcze się trzyma.

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48901.59
ETH 4149.96
BNB 545.21
SBD 5.72