Sort:  

Dziękuję za powitanie :3

Uważaj na swoje VP, zjeżdżasz dość nisko 42%. Możesz sprawdzić tu: 1.

Możesz znaleźć na @petecko parę poradników, które są całkiem przystępnie napisane :D

Dziękuję za pomoc. Dopiero się uczę. Już zaglądam

Proszę :D zaloguj się też na czat. Tam zawsze się znajdzie ktoś kto odpowie Ci na większość pytań :P

Dziękujemy za reklamę. ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.054
BTC 41811.73
ETH 3170.84
BNB 471.60
SBD 4.83