Jak rozpoznać psychopatę?

in #polish4 years ago

Filmy wpoiły nam obraz psychopaty jako seryjnego mordercy lub gangstera. Jednak życie jest zaskakujące, a psychopatą może okazać się osoba, która siedzi obok ciebie w tramwaju. Co ciekawe, jeden na 25 biznesmenów ma skłonności psychopatyczne. 


źródło:unsplash
Czym jest psychopatia?
Psychopatia, to zaburzenie osobowości, cechujące się postawą antyspołeczną i deficytem uczuć wyższych.

Poniżej znajdziecie 10 cech, które charakteryzują psychopatów.

1. brak empatii
2. impulsywność i agresja
3. manipulowanie innymi
4. niestosowanie się do reguł i zobowiązań społecznych
5. niezdolność do odczuwania strachu
6. brak wyrzutów sumienia
7. ubogie życie uczuciowe i seksualne
8. skrajny egoizm
9. obwinianie innych za swoje niepowodzenia
10. niemożność utrzymania bliskich kontaktów

Choć osoby o skłonnościach psychopatycznych stanowią zaledwie 2% społeczeństwa, to należy pamiętać o tym, że nigdy nie wiemy, kogo spotkamy na swojej drodze.


źródło:unsplash

Sort:  

Patrząc na te cechy psychopaty to sobie myślę, że czasami każdy z nas się nim staje chociaż na chwilę.

Masz rację, każdy z nas ma w pewnym stopniu skłonności psychopatyczne. :)

Każdy z nas zna przynajmniej kilka takich osób a oprócz tego spotykamy je przypadkowo. Ku refleksji - kiedy ostatnio w sklepie, na ulicy, w komunikacji miejskiej, za kierownicą obserwowaliście takie osoby lub co gorsza znaleźliście się w zasięgu ich "rażenia". 2% to tak naprawdę bardzo dużo.

Warto dodać, że to nie jest zero jedynkowe. Każdy z nas jest na skali psychopatii tylko inni są na niej wyżej, a inni niżej. To bardzo ciekawy temat i szkoda, że tak mało o nim napisałeś ;)

Być może napiszę drugą część :)

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54420.34
ETH 4073.37
BNB 597.97
SBD 6.97