Jak rozpoznać symptomy samobójcze?

in #polish4 years ago (edited)

Wiele osób, które planują popełnić samobójstwo, sygnalizuje to, na różne sposoby. Niestety, mało kto podchodzi do tego na poważnie. Bywa też, że jednoznaczne zachowanie takiej osoby jest ignorowane.Poniżej znajdziesz 10 symptomów, które mogą świadczyć o tym, że dana osoba planuje odebrać sobie życie.

1. Częste wspominanie o samobójstwie lub o śmierci
2. Nagła zmiana cech osobowości ( np. z introwertyka na ekstrawertyka lub odwrotnie ) 
3. Używanie środków psychoaktywnych lub nadmierne picie alkoholu.
4. Oddawanie sentymentalnych rzeczy dla swoich bliskich
5. Izolacja od otoczenia, zerwanie kontaktów z przyjaciółmi
6. Nie dbanie o wygląd zewnętrzny
7. Problemy z snem i brak apetytu
8. Skarżenie się na przewlekły stres ( np. bóle głowy lub bezsenność )
9. Brak zaangażowania, obniżenie efektywności ( np. w pracy lub w szkole )
10. Podejmowanie ryzykownych działań

Jeżeli w zachowaniu jakieś osoby zauważyłeś większość powyższych objawów, to nie zwlekaj, zareaguj, nim będzie za późno!W jaki sposób możesz pomóc osobie myślącej o samobójstwie?
1. Zapamiętaj powyższą listę sygnałów ostrzegawczych
2. Pozwól się wyżalić takiej osobie, słuchaj jej uważnie i w sposób bezpośredni rozmawiaj o samobójstwie
3. Nie oceniaj powodów samobójstwa, nie pouczaj i nie decyduj za kogoś
4. Szukaj pomocy u psychologa, psychiatry lub innej kompetentnej osoby
5. Nigdy nie trzymaj rozmowy o samobójstwie w tajemnicy

Pamiętaj, że 800 000 ludzi umiera w wyniku samobójstwa każdego roku na całym świecie. Choć nikomu tego nie życzę, to być może w przyszłości dzięki temu postowi, ktoś odwiedzie kogoś od tej decyzji. 

Sort:  

Krótki, ale jakże treściwy post! Warto na pewno go poznać i sobie uświadomić te rzeczy. Nawet nie zdajemy sobie sprawę ile osób z naszego otoczenia mogło lub może rozważać samobójstwo.

Sugerowałbym dodanie innych tagów oprócz #polish. Może #pl-psychologia? Dobre dobranie tagów realnie wpływa na zwiększenie ilości odbiorców. Warto więc się chwilę nad nimi zastanowić i wykorzystywać wszystkie 5 wolnych miejsc na te tagi.

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54525.21
ETH 4099.56
BNB 597.08
SBD 7.03