Masz plan B? ( Z innej beczki #1 )

in #polish4 years ago (edited)

Wielu ludzi ślepo wierzy w to, że studia zapewnią im pewną i dobrze płatną pracę. Jest nam to wpajane od dziecka przez rodziców i nauczycieli, jednak jak jest w rzeczywistości? 

Czasy się zmieniły, nie żyjemy już w epoce industrialnej. Obecnie liczą się umiejętności miękkie, takie jak np. umiejętność sprzedaży. Większość ludzi po studiach nawet nie pracuje w swoich zawodach, ponieważ rynek jest tym przesycony. 

Może warto pomyśleć nad alternatywą lub w międzyczasie rozwijać swoją edukację finansową, nie sądzisz?

Powiedzmy, że od małego marzysz o tym, by zostać lekarzem, pogłębiasz swoją wiedzę, ale ostatecznie nie dostajesz się na medycynę. Masz plan B? No właśnie, nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę, ponieważ możesz się bardzo rozczarować.


Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58134.78
ETH 4688.92
BNB 639.71
SBD 7.37