Konkurs Pl-Blog - Odpowiedzi.

in #polish3 years ago (edited)

lód.jpg

Utwór mojego życia to...Ten, który do dzisiaj nucę,
To, co zawsze muszę mieć w lodówce to...Piwko, woda i gluten,
Podróżowanie to dla mnie...Poznawanie nowego,
Film, z którego nigdy nie wyrosnę...Jest kilka, nie mam jednego,
Gdy mi smutno, to...Cichutko, płaczę za rogiem,
Książka, która zmieniła moje życie to..."Rozmowy z Bogiem",
Mam ciarki, gdy...Słyszę Hymn Polski,
Nie wyobrażam sobie urlopu bez...Czytania książki,
Mój dom marzeń to...Miejsce gdzie panuje szczęście,
Przyjaciel, który przestaje być przyjacielem, przyjacielem nie będzie,
Mój szacunek wzbudza...Skromność i pokora,
Góry są dla mnie...Lękiem, którego nigdy nie pokonam,
Marzenie, które jeszcze przede mną, to...Zjeść lody malinowe,
Nic mnie ostatnio tak nie rozśmieszyło jak...Jak lód, który przed chwilą spadł mi na podłogę,
Najprzyjemniejszy zapach to...Zapach koszonej trawy,
Chciałbym aby ze świata zniknęło...Zło i tego typu sprawy,
Mój najważniejszy dzień jak dotąd to...Ten, który dopiero nadejdzie,

Bo żyję tym co jest teraz, czekając no to co będzie...

Sort:  

Congratulations @josiu! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48901.59
ETH 4149.96
BNB 545.21
SBD 5.72