Ostatni scenariusz wykonał się niemal idealnie. A o to kolejny

in #polish3 months ago

komentarz_bithub_sierpien_2020.png

1 września, a więc wracamy do... analizy. Nasz komentarz odnośnie ostatniego miesiąca wakacji znajdziecie na BithubPl , przy okazji dajcie znać jak podoba wam się nowa strona - przerwę wakacyjną wykorzystaliśmy do granic możliwości 😊

📌 BEZPIECZEŃSTWO
Zapraszamy na grupę która powstała w celu piętnowania wszelkiego rodzaju oszustw na kryptowalutach
• Kryptowaluty - uwaga oszuści - http://bit.ly/3ag3hEP

✅ WSPARCIE
Działamy non-profit i za nasze analizy/artytkuły nie pobieramy opłat jeżeli uważasz, że warto wesprzeć nasz wysiłek możesz jeszcze bardziej zmotywować nas podziękowaniami

❤️ POLECAMY
Ledger Wallet - http://bit.ly/2Wrcy5A
Admiral Markets - http://bit.ly/2XDfcFN

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 17044.60
ETH 515.35
SBD 1.13