🔥📈 Pierwszy miesiąc 2021 roku za nami. Scenariusz dla Bitcoina

in #polish3 months ago

BTC_31_styczen_2021.png

Notowanie BTC od kilkunastu dni znajdują się w trendzie spadkowym, czy to już koniec wzrostów a może prawdziwa rakieta cenowa jeszcze przed nami? Analizujemy obecny poziom cenowy oraz możliwy scenariusz dla ceny.

Pierwszy miesiąc 2021 oku za nami. W tym czasie notowania Bitcoina z poziomu poniżej 30 000 $ dotarły do okolic 42 000 $ po czym znowu wróciły do wsparcia 30 000 $. Poziom ten jest ważnym długoterminowym wsparciem wynikającym z mierzenia Fibo mającym swój początek na szczycie z roku 2017.

btc1.png

Schodząc na niższy interwał czasowy widać że cena BTC porusza się w spadkowym kanale. Dalsze wzrosty możliwe będą po wybiciu górą z tego kanału. Natomiast prawidłowe przebicie poziomu 30 000 $ skieruje cenę ku dalszym spadkom nawet do poziomu 25 000 $.

btc2.png


➡️ Wszystkie scrn w dużej rozdzielczości dostępne w artykule https://jpktraders.pl/pierwszy-miesiac/


👍 Podoba się?
POLUB POST

✏️ Masz jakieś pytanie?
Komentuj

❤️ Wsparcie
Działamy non-profit i za nasze analizy/artytkuły nie pobieramy opłat jeżeli uważasz, że warto wesprzeć nasz wysiłek możesz jeszcze bardziej zmotywować nas podziękowaniami

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Coin Marketplace

STEEM 0.89
TRX 0.12
JST 0.129
BTC 54492.20
ETH 2079.03
BNB 478.81
SBD 7.65