📰 Rekomendacja największego funduszu, zawartość portfeli kryptowalutowych oraz..

in #polish5 months ago

podsumowanie wiadomosci 22 listopada 2020.png

W tym tygodniu skupiliśmy się na newsach wokół “grubasów”. Sprawdź rekomendacje największego funduszu na świecie odnośnie bitcoina, a także zawartość portfeli kryptowalutowych największych instytucji

➡️ https://jpktraders.pl/rekomendacja-najwiekszego-funduszu/

👍 Podoba się?
POLUB POST

✏️ Masz jakieś pytanie?
Komentuj

✅ Wsparcie
Działamy non-profit i za nasze analizy/artytkuły nie pobieramy opłat jeżeli uważasz, że warto wesprzeć nasz wysiłek możesz jeszcze bardziej zmotywować nas podziękowaniami ❤️

Coin Marketplace

STEEM 1.25
TRX 0.12
JST 0.140
BTC 59855.14
ETH 2130.05
BNB 471.59
SBD 8.64