Sort:  

poor stay poor rich get richer, szkoda że nie każdy o tym wie, szkoda że nie każdy wie jak powstały mega korporacje i jakich metod używają by pomnażać swoje bogactwo, szkoda że tych którzy o tym mówią nazywa się szurami itp..., szkoda ...

A wiesz co niestety ludzie wolą nie uświadamiać sobie różnych rzeczy bo ich swiatopogląd mógłby runąć. To jest jak samo jak z krypto i tzw "prawdziwymi pieniędzmi". Instytucje finansowe cisną pogląd że rynek krypto to jedna wielka bańka spekulacyjna i oczywiście jest to w pewnym sensie prawda jednak co zabawne nikt nie raczy wspomnieć że klasyczne rynki finansowe to taka sama mega bańka spekulacyjna i niema tu żadnej różnicy tyle że ten drugi jest opanowany przez gigantyczne grupy interesu które radośnie wykorzystują go żeby doić od nas kasę na tak wielką skalę że te parę set złotych jakie można wyhandlować na krypto giełdach o przy tym pikuś ;]

Congratulations @khrom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!