Sort:  

Często tak biegam żeby płuca wypluć co dobre nie jest, ale jakoś nogi same tak biegną.

Też tak miałem, jakoś ciężko było mi się nauczyć biegać wolno, jednak dystanse jakie robię nie pozwalają żebym tak szybko biegał. A półmaraton to najdłuższy Twój dystans czy biegasz dłuższe?

Półmaraton najdłuższy w tym roku coś większego chce przebiec. Bym musiał być bardziej konsekwentny i biegać minimum 3 razy w tyg a to mi się średnio udaje.

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.054
BTC 42292.85
ETH 3223.66
BNB 478.28
SBD 4.88