You are viewing a single comment's thread from:

RE: Klub POLSKIEJ KSIĘGI w PCK

in #polish3 years ago

Dość ambitny temat, ale ciekawy projekt. Za każdym razem jak poznaje jakiegoś rosjanina to mam wrażenie, że niewiele on wie o polsce. Z kolei my, polacy, wiemy o nich dużo. Może to tylko takie moje odczucie.

Sort:  

...to nie moje ambicje, po prostu kocham twój kraj i bardzo bym chciał, żeby Polacy i Rosjanie byli przyjaciółmi ...)))