You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hej dawno mnie tu nie było, właśnie ruszyłem z vlogiem, może Wam się spodoba.

in #polish2 years ago

Dużoooooooo się zmieniło. Chińczycy opanowali Steemit, a wszyscy przenieśli się na https://hive.blog/ powinienieś mieć tam również konto, bo to był fork Steemita i dodatkowo masz te same środki co wcześniej na Steemit, więc wpadaj tam.
Na Steemit już tylko ludzie zaglądają, żeby resztę kasy wyciągnąć.

Sort:  

dzieki za info, w taki razie bede tez sie tam udzielał :D

Czekamy więc na Ciebie na Hive :)

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36525.30
ETH 2602.45
USDT 1.00
SBD 4.08