Sort:  

Okno startowe to przedział czasu, w którym rakieta musi wystartować, aby umieścić ładunek w zakładanym miejscu na zakładanej orbicie. Długość okna i czas startu zależy od tego co leci, gdzie leci i jakim zapasem mocy dysponuje rakieta.

Aaaa... Myślałem, że jest jakieś ograniczenie po stronie samej Ziemi, że jakieś ograniczenia czasowe czy blokady powietrza :)

Tak też może być. Jeśli rakieta może wystartować w dowolnym momencie (czyli nie ma większego znaczenia, w którym miejscu na orbicie znajdzie się ładunek), to i tak okno startowe ustala się np. na kilka godzin. Każdy start wiąże się z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad platformą i na trasie lotu rakiety. To może powodować znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym, przez co raczej unika się niepotrzebnego przedłużania okna startowego.

Nie tylko przestrzeni powietrznej - na trasie lotu rakiety zamknięta jest także przestrzeń wodna ;) Nawet mała łódka może nabroić ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.054
BTC 41811.73
ETH 3170.84
BNB 471.60
SBD 4.83