Sort:  

Z tym przejmowaniem to może bym się aż tak nie rozpędzał. Ale trudno zaprzeczyć temu, że Chińczycy ostro działają w temacie eksploracji kosmosu – kilkanaście startów rakiet rocznie, sondy i łaziki na Księżycu, stacje kosmiczne z misjami załogowymi. Naprawdę dużo osiągnęli w ostatnich latach. Dobrze, że wreszcie w tej dziedzinie widać innych graczy poza Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Europą.

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43141.69
ETH 3320.47
BNB 495.37
SBD 4.95