Tesla wyniki produkcji w czwartym kwartale 2017 roku

in #polish4 years ago

Jak co kwartał Tesla ukazuję wyniki linii produkcyjnych. Znowu jest wzrost produkcji, i co najważniejsze w końcu Model 3 stanowi już jakiś procent produkcji. W ostatnim kwartale minionego roku Tesla dostarczyła 29 870 pojazdów, w tym 15 200 szt. Modelu S, 13 120 szt. Modelu X i 1 550 szt. Modelu 3, a poza tym w drodze do klientów było ok. 2 520 szt. Modelu S oraz X, a także 860 szt. Modelu 3 pojazdy tę będą zaliczone jako dostarczone w 2018 roku. Dla łącznej produkcji Modeli S i X jest to wzrost o 9% w porównaniu z wynikami z poprzedniego kwartału, a więc jak widać firma nadal się rozwija, mimo problemów z Modelem 3.

m3.jpg

Model 3

Nie ma szału, który wielu zwiastowało, ale tragedii też nie ma wystarczy porównać liczbę 220 wyprodukowanych pojazdów z Q3 do 2 425 z Q4. Przedstawiciele Tesli ogłosili, że w ostatnim tygodniu roboczym udało się wyprodukować ponad 700 egzemplarzy tego pojazdu. Od 9 grudnia udało się wyprodukować więcej egzemplarzy Modelu 3 niż w ponad czteromiesięcznym okresie poprzedzającym tę datę. Można przypuszczać że możliwości produkcyjne są na poziomie 1 000 szt./tyg. Pierwotnie w planie Tesli na koniec tego roku produkcja Modelu 3 miała być pięciokrotnie wyższa, a do końca 2018 roku miało być dostarczonych 20 000 Modeli 3.

Zmiana planów

Po raz kolejny plany Elona na temat osiąganej produkcji zostają zmienione i przenoszone na późniejsze miesiące. Produkcja na poziomie 5 000 szt./tyg ma zostać osiągnięta pod koniec drugiego kwartału 2018 roku, a do końca pierwszego ma być na poziomie 2 500 szt/tyg. W celu przyspieszenia realizacji dostaw, firma zamierza zwiększyć zatrudnienie w Gigafactory.

2017 podsumowanie produkcji

W 2017 roku Tesla wyprodukowała 101 312 modeli S i X co stanowi wzrost o 33% w porównaniu do roku 2016. Tesla przekroczyła swoje wytyczne dotyczące dostarczania 100 000 sztuk flagowych samochodów w 2017. Model 3 został wyprodukowany w liczbie 1770 egzemplarzy, co słabo ma się do celów jakie były stawiane w tym roku. Wierze w to, że Elon i spółka zrobią wszystko aby poprawić ten wynik, ponieważ jak wiadomo Model 3 będzie miał wielki wpływ na ich wynik finansowy.
Produkcja każdego z kwartału:
wyk 2.png

Produkcja za cały 2017 roku łącznie 103020 samochodów.
wyk1.png

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 54140.94
ETH 4025.83
BNB 579.07
SBD 7.11