Warszawa. Moja miłość. Ulica Kanonia

in #polish3 years ago (edited)

W 1970 roku jeden z liderów Polskich Kolei Państwowych przekazał memu ojcu wspaniały album "Warszawa. Krajobraz i architektura" ze zdjęciami wybitnego polskiego fotografa Edmunda Kupiecki'ego.

Ten album jest nadal dokładnie przechowywany w naszej bibliotece i od czasu do czasu chętnie go przeglądam. Niestety, sam nie byłem w Polsce od dłuższego czasu i nie mogę osobiście zrobić zdjęć z tych miejsc w Warszawie, które znajdują się na zdjęciach z tego albumu. Postanowiłem więc skorzystać z map Google i zrobić projekt, który porównałby dwa zdjęcia - Warszawę lat 60-ch i dzisiejszą.

Zdecydowałem się nazwać go "Warszawa. Moja miłość." Może jeszcze kiedyś będę mógł odwiedzić to miasto, a potem obiecuję zrobić nowe zdjęcia w celu uzupełnienia tego projektu!

Pierwsze zdjęcie - ulica Kanonia.

Sort:  

Czy tam w narożniku nie znajduje się czasem ta słynna wąska kamieniczka?

P.S. Jeśli zamierzasz kontynuować serię to zapraszam pod tag #pl-architektura

O!..dziękuję !!..))

Widziałem inne twoje ciekawe posty, ale ten mnie rozczarował :(

Miałem nadzieję na coś ciekawego
-post sztucznie wypromowany post
-zdjęcia Edmunda Kupiecki'ego który chyba nie wyraził zgody na ich przerabianie i zarabianie na nich.
-zdjęcie świetne klimatyczne z pięknymi światłami i postaciami połączono z zwykła fotografią która też ma jakiegoś autora

postanowiłem też ćwiczyć flagowanie

This post has received gratitude of 4.88 % from @appreciator thanks to: @smotritelmayaka.

You got a 0.88% upvote from @postpromoter courtesy of @smotritelmayaka!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 1.13% upvote from @buildawhale courtesy of @smotritelmayaka!
If you believe this post is spam or abuse, please report it to our Discord #abuse channel.

If you want to support our Curation Digest or our Spam & Abuse prevention efforts, please vote @themarkymark as witness.

Warszawa to piękne miasto :) i ta przed wojną i ta teraz :)

Uwielbiam to miasto ... ale przez długi czas nie był w nim .. (((

очень круто фото меняется!!!!

..спасибо!..))

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.173
BTC 62377.15
ETH 2422.13
BNB 543.07
SBD 8.82