Wystawa "DESIGN NEXT " w Moskwie

in #polish3 years ago (edited)

Kolekcja polskiego i czechosłowackiego designu z lat 1958-1968 zostanie pokazana na moskiewskiej wystawie "DESIGN NEXT", która odbędzie się w dniach 10-22 kwietnia 2018 r. W Centralnym Domu Artystów w Moskwie.

Podstawą wspólnej ekspozycji są przedmioty codziennego użytku. Są to porcelanowe zestawy do kawy, wazony, popielniczki i miski, prasowane wyroby szklane, meble, zabawki, elektronika. Łączy ich styl czasu, który przeniknął do wszystkich gałęzi produkcji przemysłowej i życia w ogóle, i pomimo trudności wywołanych przez sytuację gospodarczą i polityczną obu państw bloku wschodniego, udało się osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej.

Niemal wszyscy czechosłowaccy i polscy projektanci, których prace są reprezentowane na wystawie, zostały zapomniane przez ostatnie pół wieku nie tylko za granicą, ale także częściowo w swoim kraju. Po wielu latach okazuje się, że ich projekty mogą dziś przyciągnąć uwagę swoimi świeżymi pomysłami i niczym podobnymi do obróbki materiałów, postępu technicznego rozwiązania i ponadczasowej wizualizacji.

Wystawa gromadzi kolekcje przedmiotów, które zmieniły wygląd polskich i czechosłowackich domów. Wszystkie były kiedyś produkowane masowo, w setkach i tysiącach egzemplarzy. Dzięki temu zwiedzający po pewnym czasie będą mogli porównać najciekawsze eksponaty dwóch sąsiednich szkół wzornictwa przemysłowego.

Organizatorami wystawy są Centrum Czeskie i Centrum Kultury Polskiej w Moskwie. Obiekty wystawy należą do prywatnych kolekcji czeskiego kolekcjonera Jana Enishty oraz krytyka sztuki i kolekcjonera Philipa Specka (Polska). W dniu otwarcia wystawy obaj jej kuratorzy przeprowadzą specjalną wycieczkę, a 11 kwietnia o godz. 17.00 Philip Speck wygłosi wykład na temat "Wyjątkowość polskiego wzornictwa lat 60 XX wieku"

Sort:  

У нас дома было такое кресло ) Очень удобное.
Всегда на нём читать любила.
Спасибо за фотографии и приятные воспоминания, @smotritelmayaka

..а я совсем недавно продал практически полный чешский гарнитур 60-х годов!...никогда не думал, что он может кому-то еще понадобиться..))))...

Congratulations @smotritelmayaka! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

Click here to view your Board

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.59
TRX 0.09
JST 0.091
BTC 49564.07
ETH 2227.60
BNB 491.21
SBD 4.98