Blockchain Publiczny vs Prywatny

in #polish2 years ago

PrywatnyVSpublicznyblockchain1200x900.png

Różnice pomiędzy siecią Blockchain Publiczną a Prywatną

BLOCKCHAIN PUBLICZNY

Blockchain ("łańcuch bloków") to wspólna księga, w której transakcje są trwale rejestrowane przez dołączane bloki. Blockchain służy jako historyczny zapis wszystkich transakcji, które kiedykolwiek miały miejsce, od bloku genesis do najnowszego bloku, stąd nazwa blockchain - łańcuch bloków.

Inaczej to matematyczna struktura przechowywania transakcji cyfrowych (lub danych) w niezmiennej księdze typu "peer-to-peer", która jest niezwykle trudna do podrobienia, a mimo to pozostaje dostępna dla każdego.

BLOCKCHAIN PRYWATNY

Sieć zamknięta, w której uprawnienia do blokchain są przechowywane i kontrolowane przez podmiot scentralizowany. W przeciwieństwie do publicznego blockchain'u, prywatny nie wykorzystuje algorytmów konsensusu, takich jak PoW lub PoS, zamiast tego używa systemu znanego jako Bizantyjska Tolerancja na Błędy (BFT). BFT nie jest systemem bez zaufania, co sprawia, że system BFT jest mniej bezpieczny.

Serdecznie zapraszam do śledzenia FP Zdecentralizowani

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49653.41
ETH 4371.46
BNB 602.61
SBD 6.12