Najlepszy sposób na lęk przed pająkami 🕷🕷🕷

in #polish2 years ago

Osobiście nigdy nie bałem się pająków. Każdy gatunek jest wyjątkowy, a ja najbardziej lubię ptaszniki. 😎👌

Znam niektóre osoby bardzo blisko, które chorowały na arachnofobie. Nie potrafiły popatrzeć na takie piękne pajęczaki z bliska i od razu uciekały z pokoju... 😕

Na ten moment znam tylko jeden sposób aby pokonać taki paniczny strach. Wystarczy zakupić własnego pająka albo powiedzieć współlokatorowi żeby to zrobił. Wydaje się straszne dla niektórych ale uwierz mi. To naprawdę pomaga.

Widziałem już niejednokrotnie jak osoby przebywające coraz dłużej z takimi zwierzętami powoli będą się przyzwyczajać i zapominać o swoich lękach.
Sposób jest bardzo prosty, a działa na psychikę człowieka. Takie osoby będą coraz bardziej ciekawe życia pająka w szklanym terrarium przez co chętniej będą go obserwować bez obaw o ukąszenia. Zrozumieją, że większość pająków jest niegroźne przede wszystkim w Polsce.

Pamiętaj proces ten nie pomoże Ci z dnia na dzień ale może z czasem nawet weźmiesz pupila na rękę 😁 (zanim to zrobisz sprawdź informacje czy jest jadowity lub agresywny)

A jeśli nigdy nie widziałeś ptasznika na dłoni. Zobacz na moją Caribena Versicolor.⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

ipnse1eucv.jpg

Sort:  

Yay!
Your post has been boosted with ESTM. Keep up the good work!
Dear reader, Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Congratulations @yetivi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @yetivi! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54661.55
ETH 4115.26
BNB 599.32
SBD 7.05