Half polish - half english: FROZEN 2 "Into the unknown/ Chcę uwierzyć snom" cover| Feeling a bit demotivated.

in #polish8 months ago

Hello my lovely people, long time no see! It's been 2 months since I posted my last video, but here's a new one! As you may see in the title, I'm feeling a little bit demotivated so I can't make new covers. Chin up! Everything will be fine someday :) LIKE, SUBSCRIBE and COMMENT to make a big smile on my face!
No cześć, dawno mnie tu nie było! Minęły 2 miesiące od kiedy opublikowałam ostatni film, ale oto moja nowiutka nowość! Jak możecie zauważyć w tytule, ostatnio mam spory problem z motywacją, dlatego nie jestem w stanie nagrywać nowych coverów. ALE głowa do góry, bo któregoś dnia w końcu będzie lepiej :) POLUB, ZASUBSRYBUJ i SKOMENTUJ, a wywołasz u mnie niebywały uśmiech :)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12861.90
ETH 396.93
USDT 1.00
SBD 1.00