New COVER on my Youtube channel - Can't help falling in love by Elvis Presley!

in #polish2 months ago

I always imagined this beautiful song as a first dance one on weddings. For me it's a perfect melody for this event. Unfortunately no one ever wanted me to sing this, most of the time they prefered old, polish songs on their wedding and that's okay too. We have many amazing artists too :)
LIKE, COMMENT and SUBCRIBE if you liked it! :)
Zawsze wyobrażałam sobie ten piękny utwór jako ten do pierwszego tańca na ślubach. Dla mnie to wręcz idealna melodia na taką okazję. Niestety nikt nigdy nie chciał, żebym ją zaśpiewała, w większości przypadków woleli stare, polskie utwory, które z drugiej strony też są w porządku. W końcu mamy mnóstwo niesamowitych artystów :)
POLUB, SKOMENTUJ i ZASUBSKRYBUJ jeśli ci się spodobało! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10660.91
ETH 351.44
USDT 1.00
SBD 0.94