NEW COVER on my Youtube channel - Souvenir by Selena Gomez!

in #polish3 months ago

Let's sing something in my favourite, acoustic style. Today I'm singing beautiful song by Selena Gomez - Souvenir. So if you liked my video, please leave a THUMBS UP, SUBCRIBE and COMMENT! :)
A więc zabierzmy się za coś w moim ulubionym, akustycznym stylu. Dziś zaśpiewam przecudowny utwór Seleny Gomez - Souvenir.
Jeśli ci się spodobało, zostaw proszę ŁAPKĘ W GORĘ, ZASUBKRYBUJ mój kanał i SKOMENTUJ! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13129.00
ETH 385.29
USDT 1.00
SBD 0.98