Nieudolność władz UE

in #polityka4 years ago

Chciałbym nawiązać do sytuacji, która wydarzyła się w Niemczech, a mianowicie do brutalnej sytuacji spowodowanej przez P. Kanclerz Niemiec ( Nie muszę chyba nikomu jej przedstawiać ). Carrioner na swoim filmie wszystko dokładnie oraz rzetelnie wyjaśnił, lecz postaram się to opisać w kilku zdaniach. Tutaj podaję link do dlive, a dokładnie do filmu tego twórcy: https://dlive.io/video/carrioner/276c1f30-8508-11e8-adb2-bf4283a63cb9 . Ucierpiało dziecko oraz matka ( ucierpiało to mało powiedziane ). Islamista brutalnie zabił 1-roczne dziecko oraz matkę tego dziecka. Kanclerz Niemiec zamiast reagować to i nagłośnić sprawę, albo chociaż podjąć jakieś kroki.. Co zrobiła? OCENZUROWAŁA.. Pozwoliła mediom powiedzieć o zabójstwie matki, lecz sprawę dziecka po prostu ocenzurowała i kategorycznie zabroniła mediom mówić żeby w tej ''sytuacji'' ucierpiało także dziecko.. UE tak bardzo chce przyjmować uchodzców. Tłumaczą jacy to oni biedni są i pokrzywdzeni.. Rozumiem wojna w ich ojczystych krajach. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia-czemu nie uciekają do sąsiednich krajów? Płyną do Europy. Duża część z nich są Islamistami którzy ''szukają szczęścia'' w Europie. Dlatego nie powinniśmy przyjmować przybyłych imigrantów. Chyba każdy człowiek zdrowo myślący nie chce aby mordercy-ucinacze głów-zabijali jego znajomych,dzieci,rodzinę. Oni wyznają kilka zasad które zagrażają prawie każdemu z nas. Mianowicie zabijanie,odcinanie głów lub innych kończyn dlatego że ktoś ma inne poglądy religijne lub nawet jeśli jest ''słabym'' Muzułmanem. Brak chęci jakiejkolwiek asymilacji ze społeczeństwem, w którym przebywają jest wręcz ohydny. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej zapraszam do filmu Carrionera. Na tym filmie jest wszystko wytłumaczone lepiej oraz jest więcej informacji. Ja tylko pokrótce streściłem temat. Dziękuję za uwagę.

Sort:  

Congratulations @nayerbany! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42783.04
ETH 3275.78
BNB 485.11
SBD 4.88