Beuggen

in #qcou2 years ago

Ang Beuggen ay isang kumander na kabilang sa Austrian Kreits ng Alsatian-Burgundy ng German Order. Ang Beuggen Castle ay matatagpuan sa teritoryo ng Rheinfelden munisipalidad sa Baden-Württemberg.

Sa simula ng ikalabintatlong siglo, ibinenta ng kabalyero na si Mangold van Beuggen ang kanyang kastilyo sa kabalyero na si Ulrich van Lichtenberg. Si Ulrich ang tagapag-alaga ng imperyal na kastilyo ng Stein sa Rheinfelden.

Noong 1246, ibigay ni Ulrich ang kastilyo sa Aleman Order upang makahanap ng isang commandery doon. Noong 1268 isang bagong kastilyo ang itinayo sa ilalim ng Rhine, na palaging pinalaki. Ang commandery ay nakalikha upang bumuo ng isang maliit na teritoryo sa mga nayon ng Karsau at Riedmatt.

Mula 1245 hanggang 1444, si Beuggen ay ang upuan ng komandante ng lupa ng balije. Ang luklukan na ito ay inilipat sa Altshausen.

Artikulo 19 ng Batas ng Rhine Bond ng Hulyo 12, 1806 ay iginawad ang commandery sa Grand Duchy of Baden.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @morwen.