Diepholz

in #qcou2 years ago

Sa pagitan ng 1120 at 1160 ang kastilyo ay itinayo ng isang marangal na pamilya. Ang Diepholz ay binanggit bilang pangalan para sa pamilyang ito sa unang pagkakataon noong 1160. Ang mga dakilang lords ng Diepholz ay umabot sa taas ng kanilang kapangyarihan sa Jan III (1377-1422). Lumilitaw din ang isang lunsod ng Diepholz sa ilalim ng kanyang pamamahala.

Noong 1512, itinalaga ng panginoon ang ari-arian sa Imperyo bilang pautang. Noong ika-10 ng Hunyo 1517, ibinigay ni Emperador Maximilian ang Duke Hendrik sa Middle of Brunswijk-Lüneburg ang karapatan ng pagkakasunud-sunod sa pagkapatay ng mga ginoo, matapos ang mga ginoo ay nagtapos ng isang kasunduan sa Brunswijk. Noong Oktubre 26, 1521, sinubukan ni Frederick I ang Auburg, Wagenfeld at ang Wagenfelder Stroden sa Landgrave ng Hessen bilang isang pautang. Noong 1531 sila ay naging loaners sa Duke ng Brunswijk-Lüneburg. Noong 1531, tinatawagan ng Enero VI ang sarili. Noong 1553, nag-claim ang count sa county ng Bronckhorst batay sa kasal ni Otto kay Hedwig van Bronckhorst-Borculo. Noong 1585 ang pamilya ay namatay at ang tanggapan ng Auburg ay dumating sa county county ng Hessen at sa mga tanggapan ni Diepholz at Lemförde sa duchy ng Brunswijk-Celle. Ang Landgrave ng Hesse ay nagbigay ng Auburg sa isang anak na hindi lehitimo, na naging ninuno ng mga pinuno ng Cornberg.

Noong 1665 ang county ay itinalaga sa duchy ng Brunswijk-Calenberg (Ernst August, Obispo ng Osnabrück at mamaya Elector ng Hanover). Pagkatapos ay sinusundan ng county ang kasaysayan ng Brunswijk-Calenberg at sa kalaunan ay naging elektoral ng Hanover noong 1723.

Noong Agosto 18, 1807, ang karamihan ng county ay idinagdag sa kaharian ng Westphalen, na noong Disyembre 10, 1810 ay ibabalik sa imperyo ng Pransiya. Ang Kongreso ng Vienna noong 1815 ay nagbabalik sa lumang kondisyon noong 1815 upang ang county ay maging bahagi ng kaharian ng Hanover. Sa kalaunan noong 1816, ang Hessen-Kassel na botante ay sumuko sa tanggapan ng Auburg sa kaharian ng Hanover at ang lugar ay maaaring reunited. Sa pang-administratibong mga termino, ito ay magiging buo sa 1823 sa dating county ng Hoya.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @morwen.

You got a 28.78% upvote from @brupvoter courtesy of @morwen!

You got a 88.96% upvote from @luckyvotes courtesy of @morwen!

Coin Marketplace

STEEM 1.11
TRX 0.14
JST 0.129
BTC 56891.26
ETH 4290.74
BNB 669.81
SBD 7.27