Wieści z kraju nad wisłą #1 - Koronawirus koronawirus a tym czasem...

in #reakcjalast year (edited)
Sort:  

Congratulations @khrom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 200 posts. Your next target is to reach 250 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Wygląda na to, że tyrania wchodzi w następną fazę.

cii nie gadaj tyle bo jeszcze cię spotka coś przykrego :0 mówi się jaśnie oświecone przywództwo! ;)

miejsce kwarantanny - odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób chorych
lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę

Będą trzymać razem osoby podejrzane o to że są chore z osobami chorymi? Po to by chorzy zarazili tych podejrzanych? W ten sposób można każdego zarazić i posłać do piachu

No właśnie tak robią.. Biorą ludzi podejrzanych o zachorowanie do wspólnych sal w szpitalu na obserwacje . już pomijając że cały personel szpitala może być narażony na zarażenie to nawet, jeśli ktoś jest zdrowy, po takim numerze już nie będzie :P Dodajmy do tego poziom "leczenia" w szpitalach europejskich z mortadelą z konserwy i starymi jajami i śmiertelność +1-2% gwarantowana ;]

nic nie piszą że będą dwa rodzaje miejsc kwarantanny

But the end of all things has drawn near. Therefore be sober-minded and be sober unto prayers.(1 Peter 4:7)

Question from the Bible, Does the Bible show any solutions on the current problems of mankind? [Part 1 of 2]

Watch the Video below to know the Answer...
(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)


Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://steemit.com/created/hive-182074