You are viewing a single comment's thread from:

RE: This post is for role play

in #rp3 years ago

Kiwnęła głową i odprowadziła go wzrokiem do drzwi. Właściwie to była idealna chwila...już niewiele myśląc wyjęła ze swojej torby malutki ale ładnie zapakowany prezent i szybko schowała go pod choinkę. Zrobione...przebrana, schowała się pod kołdrę i właściwie jak Levi wrócił to ona już zasypiała chociaż nadal czekała na jego obecność.

Sort:  

On nie krył się z prezentem dla niej, przecież to oczywiste... Ale dobrze, że ona postąpiła właśnie tak. Nie spodziewa się prezentu.
Kiedy już się wykąpał wskoczył pod ciepłą kołderkę z zadowoleniem i przytulił się do Mikasy, zilustrował ją ostrożnie, sprawdzając czy już śpi. Powinna. To był dla niej męczący dzień.

Już właściwie spała ale jeszcze na te ostatnie momenty go objęła z zadowoleniem i wtedy ostatecznie zasnęła, szczęśliwa i spokojna przy nim. Przynajmniej na tamtą chwilę...
Rano dopiero Levi mógł ją obudzić, nie chciało jej się wstawać z łóżka. To było jej wolne, chciała z niego skorzystać.

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56719.03
ETH 4580.63
BNB 622.60
SBD 7.24