Sort:  

Ja hei! Käännytä ne silleen salakavalan ylimalkaisesti Steemianeiksi. Tai mikä ois suomenkielinen vastine Steemianille... Steemari? Kamalaa, kuulostaa vanhalle saappaalle tai jollekin kalastusvälineelle, mutta ei nimellä kai väliä, kunhan tosiaan multitaskaat ja ehkä vähän käännytät niitä muita. :D

Steemiani kuulostaa hyvältä! Vähän niinku moderni shamaani. Ja tottakai alan jossain vaiheessa poimimaan sieltä sopivat tyypit tänne 😝

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
TRX 0.03
STEEM 0.17
JST 0.022
SBD 1.11