Sort:  

Cześć! Krótkie posty rzadko spotykają się z pozytywnym odezwem, natomiast utrudniają przeglądanie treści innym użytkownikom. Dalsze tworzenie krótkich wpisów nie przedstawiających wartości dla odbiorców może zostać uznane za spam i być może oflagowane. Polecamy tworzyć mniej postów, ale dbać o to, aby ich jakość była wysoka.

Jesteśmy Polish Cleaners i więcej o nas możesz przeczytać w naszym poście wprowadzającym.

Cześć. Nie wiem co robisz na moim profilu, ale myślę, że u Ciebie (Was) w "Mondralkowie" takie praktyki są codziennoścą i należą do normalnych. Ja jednak mam prośbę - Jak nie masz (macie) co napisać to nic nie pisz(cie)!!!

Coin Marketplace

STEEM 0.59
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 53598.25
ETH 4220.71
BNB 595.16
SBD 7.07