marketmaven1's twitter Feed : 2019/07/08 10:02:28

in #share2steem2 years ago

Ja laten we uitkijken naar de besmetting die iedereen al meerdere jaren verwacht.

BlAcK sWaN 🙄Quoted Tweet : Link to the Tweet

@Geert Noels
Deutsche Bank snijdt testosteron weg uit de bank en zet slechte kredieten apart. Dat dit zonder kapitaalverhoging kan, is verrassend. Het is nu uitkijken voor besmetting. @Econopolis @BNR
https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10383072/massa-ontslagen-bij-deutsche-bank
Market Maven


Posted from Twitter via Share2Steem

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54661.55
ETH 4115.26
BNB 599.32
SBD 7.05