marketmaven1's twitter Feed : 2019/07/18 18:30:40

in #share2steem2 years ago


Binnen een jaar lezen we een artikel over de toename van vandalisme gericht tegen dure SUV's. De watermeloen jongens en meisjes slaan dan twee vliegen in één klap. Ze kunnen dan hun haat jegens kapitalisme mixen met eco terrorisme 🙂Market Maven


Posted from Twitter via Share2Steem

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 55047.09
ETH 4124.73
BNB 609.48
SBD 7.14