Осемте стълба на Радостта

in #spiritual4 years ago

BOJ.png

  1. Перспектива. Погледнете към себе си и към проблема от различна гледна точка. Опитайте се да се дистанцирате от себе си и от ситуацията. Наблюдавайте отстрани как страдате, сякаш гледате филм за собствения си живот. А сега разгледайте същия проблем от перспективата на бъдещето, сякаш разсъждавате за него след година или дори десетилетие. Осъзнайте, че един ден проблемът ще бъде минало. Представете си как се смалява, когато го поставите в по-широкия контекст на целия си живот.

  2. Смирение. Сега вижте себе си като едно от седемте милиарда човешки същества, а проблема си – като част от болката и страданието, които толкова други хора преживяват. Може да възприемете своя проблем като част от внушителната взаимосвързана житейска драма на нашата планета, да го разгледате от перспективата "Божието око". Вижте колко тясно сме свързани помежду си. На своето място, в своето време, вие сте част от необятния замисъл на Вселената. Връзката ви с другите ви прави много по-силни и способни да разрешавате проблемите си. Изпитайте любов и признателност към хората, които са ви подкрепяли в живота ви и са допринесли да станете човекът, който сте днес.

  3. Хумор. Усмихнете се и вижте дали можете да се надсмеете над своя проблем, провал или слабост. Потърсете комичното в ситуацията и в начина, по който реагирате. Колкото и драматична или сериозна да е тази ситуация, в нея със сигурност може да се открие нещо иронично или забавно. Човешката драма често се оказва комедия, а не трагедия, а смехът е истинско спасение и благодат. Способността да се смеем ни позволява да приемем живота такъв, какъвто е – объркан и несъвършен. И това ни помага да се стремим към по-добър живот и по-добър свят.

  4. Приемане. Приемете своето страдание, приемете и ограниченията на човешката си природа. Напомнете си, че тази болезнена реалност е еднаква за всички – за нас, за близките ни и за целия свят. Приемете, че не може да промените факторите, довели до това събитие. Приемете, че случилото се вече е факт и нищо не е в състояние да го промени. А сега си кажете: "За да реагирам по най-добрия начин в тази ситуация, за да помогна на другите, трябва да я приема такава, каквато е."

  5. Опрощение. Поставете ръка на сърцето си и си простете за всичко, с което може да сте допринесли за възникването на конфликта или проблема. Вие сте само едно човешко същество и като такова неизбежно ще се поддавате на емоциите си и ще грешите. Ще наранявате и ще бъдете наранявани. Осъзнайте своята свързаност с останалите, простете им за тяхната роля в проблема и за техните човешки слабости.

  6. Благодарност. Помислете за трима души или за три неща, за които сте благодарни, че ги има – като част от проблема или просто присъстващи в момента в живота ви. Можете ли да откриете нещо, за което този проблем всъщност е помогнал? Как сте израснали чрез него, какво се е променило в живота ви? Има ли хора или неща, които са ви помогнали да преодолеете това предизвикателство?

  7. Състрадание. Поставете ръка на сърцето си или съберете дланите пред гърдите си. Изпитайте състрадание към себе си заради битките, които водите. Припомнете си, че израстването и съзряването е процес, който изисква време. Не е нужно да сте съвършени. Страданието е неизбежно. То е част от тъканта на живота. Всички преживяваме трудни моменти и разочарования. Нашата работа е да ги превърнем в нещо положително. Почуствайте как сърцето ви грее с любяща доброта и тази светлина се разлива по цялото ви тяло. А сега насочете това състрадание към любимите си хора, към всички, които страдат и се нуждаят от любов и подкрепа.

  8. Щедрост. Почувствайте щедростта в сърцето си. Представете си как я излъчвате към всички около вас. Какво можете да дадете на другите? Как можете да преобразите проблема във възможност да помагате на онези, които се нуждаят? Ние можем да изпитаме истинска радост само тогава, когато даряваме радост на другите.

Източник: https://adyulgerov.blogspot.bg/2018/02/blog-post_20.html

Sort:  

Congratulations @adyulgerov! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @adyulgerov! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!