Deniz Türüç: Fenerbahçe'ye Aşığım

in #sportstalk2 years ago

Deniz Türüç Çok Mutlu!

Yeni transfer Türkiye'nin gündemine otururken, Fenerbahçe camiası da gururlandı.

Deniz Türüç, Fenerbahçe geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'ye olan transferi eşini de mutlu etmiş gözüküyor. Fenerbahçe Spor Kulübü de başarılar diledi kendisine

Sort:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37533.39
ETH 2529.12
USDT 1.00
SBD 4.17