Pierwszy udany lot najmniejszej rakiety orbitalnej na świecie

in #startyrakiet4 years ago

3 lutego, o godzinie 06:03 czasu polskiego z Uchinoura Space Center w Japonii z powodzeniem udało się wystrzelić rakietę SS-520. Na jej szczycie znalazł się satelita TRICOM-1R (CubeSat 3U), którego zadaniem będzie testowanie systemu transmisji danych i obserwacja Ziemi przy użyciu kilku kamer.

Rakieta SS-520 / nvslive

Ciekawe w tej misji jest użycie rakiety SS-520. Jest to trzystopniowa konstrukcja, napędzana silnikami na paliwo stałe. Bazuje na rakiecie sondażowej, która podczas lotów na wysokość od 100 do 1000 km jest używana do badania atmosfery i przeprowadzania m.in. obserwacji astronomicznych oraz testów w mikrograwitacji. Rakieta ma średnicę zaledwie 52 cm, wysokość 9,65 m i masę startową 2600 kg. Może wynieść na niską orbitę okołoziemską małe satelity o masie do 4 kg. Jest to więc najmniejsza w historii rakieta, która z powodzeniem dostarczyła ładunek na orbitę.

Rok temu, w styczniu 2017, przeprowadzono pierwszą próbę wystrzelenia tej rakiety. Niestety, 20 sekund po starcie utracono z nią kontakt. Problemem okazał się być przepalony kanał, w którym prowadzono przewody wewnątrz rakiety. Po kilku minutach całość spadła do oceanu. Wcześniej jednak satelita TRICOM-1 oddzielił się od trzeciego stopnia i przez krótki czas udało się odebrać jego telemetrię.

Rakieta SS-520 jest tylko demonstratorem technologii i obecnie nie ma planów jej seryjnej produkcji. Podczas tego pierwszego udanego startu, udało się wynieść satelitę TRICOM-1R na orbitę o parametrach 187 x 2012 km x 30.90°.

Źródła: JAXA, Gunter's Space Page

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56868.17
ETH 4584.42
BNB 621.05
SBD 7.13