Tak szybko dorasta 😍

in #steem3 years ago

9dd1fdbc-e34d-4c39-aed8-18ee4ac572bb.jpeg


Caribbeana Versicolor, a to już kolejna jej wylinka czy to nie jest piękne? Bardzo szybko dorasta co naprawdę cieszy oko i ułatwia jej hodowanie 😂 po powrocie z pracy zrobię więcej zdjęć pewnie już będzie po całkowitej przemianie 😍 A więc czekajcie cierpliwie to będzie więcej zdjęć 😊 Milego dnia.


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 55104.76
ETH 4146.41
BNB 611.17
SBD 7.07